Registered econonomy of Creative & Cultural Industries (CCIs) and High-end Industries (Fashion)
in Kosice region, Slovakia

(2020)

Based on categories by
(Austrian Institue for SME Research and VVA Europ, 2016)
Based on data:
RUZ API (slovensko.digital, 2018)
Restored from DB version 12/2020

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky okresoch Košikého kraja podľa NACE(RUZ, 2020)

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci Kultúrneho a Kreatívného priemyslu a Módy v Košickom kraji podľa NACE (RUZ, 2020)

Základný prehľad početnosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie (RUZ, 2020)

Základný prehľad početnosti na úrovni na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa subkategórie (RUZ, 2020)

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa NACE (RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci Kultúrneho a Kreatívného priemyslu a Módy na úrovni KSK podľa NACE (RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky

Základný prehľad minimálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie(RUZ, 2020)

Základný prehľad minimálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa subkategórie(RUZ, 2020)

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa NACE (RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci Kultúrneho a Kreatívného priemyslu a Módy na úrovni KSK podľa NACE (RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky

Základný prehľad maximálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie (RUZ, 2020)

Základný prehľad maximálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa sub kategórie (RUZ, 2020)

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad legal_form -> main_category -> subcategory -> sk nace

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad legal_form -> main_category -> subcategory -> sk nace

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad main_category -> legal_form -> subcategory -> sk nace

Početnosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad main_category -> legal_form -> subcategory -> sk nace

Základný prehľad početnosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie a právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Základný prehľad početnosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie, právnej subjektivity a subkategórie (RUZ, 2020)

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad legal_form -> main_category -> subcategory -> sk nace

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci Kultúrneho a Kreatívného priemyslu a Módy na úrovni KSK podľa právnej subjektivity a SK NACE (RUZ, 2020)

Pohľad main_category -> legal_form -> subcategory

Základný prehľad minimálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie a právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Základný prehľad minimálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie, právnej subjektivity a subkategórie (RUZ, 2020)

Maximálna zamestnanost v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Pohľad legal_form -> main_category ->subcategory - sk nace

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci Kultúrneho a Kreatívného priemyslu a Módy právnej subjektivity NACE (RUZ, 2020)

Pohľad main_category -> legal_form -> subcategory

Základný prehľad maximálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie a právnej subjektivity (RUZ, 2020)

Základný prehľad maximálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie, právnej subjektivity a subkategórie (RUZ, 2020)