Registered Crafts' related economic activites
in Kosice region, Slovakia

(2020)

Based on categories by
Based on data:
RPO and RUZ API (slovensko.digital, 2018)
Restored from DB version 12/2020

Početnosť aktivít s charakterom remeselnej výroby podľa zápisov predmetu činnosti v Košickom kraji v roku 2019 (RPO, 2020)

Početnosť aktivít s charakterom remeselnej výroby podľa živých zápisov predmetu činnosti v Košickom kraji (RPO, 2020)

Početnosť živých predmetov činností v rámci registrovanej ekonomiky v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RPO, 2020)

Početnosť živých predmetov činností v rámci registrovanej ekonomiky v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RPO, 2020)

Základný prehľad početnosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa hlavnej kategórie (RPO, 2020)

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> právna forma

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> právna forma

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> právna forma

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> právna forma

Základný prehľad zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa kategórizácie predmetu činnosti (RPO,2020; RUZ, 2020))

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad právna forma -> okres

Minimálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad právna forma -> okres

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad právna forma -> okres

Maximálna zamestnanosť živých spravodajských jednotiek v rámci registrovanej ekonomiky na úrovni KSK právnej subjektivity (RPO,2020; RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad právna forma -> okres