Registered Established and Unestablished Culture related economic activites
in Kosice region, Slovakia

(2020)

Based on categories by
Based on data:
RPO and RUZ API (slovensko.digital, 2018)
Restored from DB version 12/2020
  

Početnosť subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v KSK podľa vlastníctva (RUZ, 2020)

Početnosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

Početnosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

Základný prehľad početnosti subjektov na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa priradenia vlastníctva (RUZ, 2020)

Minimálna zamestnanosť v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v KSK podľa vlastníctva (RUZ, 2020)

Minimálna zamestnanosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> forma vlastníctva

Minimálna zamestnanosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

*Podľa dolnej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> forma vlastníctva

Základný prehľad minimálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa kategórizácie (RUZ, 2020)

Maximálna zamestnanosť v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v KSK podľa vlastníctva (RUZ, 2020)

Maximálna zamestnanosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> forma vlastníctva

Maximálna zamestnanosť živých subjektov v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre v okresoch Košikého kraja a mesta Košice (RUZ, 2020)

*Podľa hornej hranice veľkosti spravodajskej jednotky
*Pohľad okres -> forma vlastníctva

Základný prehľad maximálnej zamestnanosti na úrovni KSK, okresov a mesta Košice podľa kategórizácie (RUZ, 2020)